Møn Bordtennisklub

Som underpunkter til "Generalforsamling" finder du referater, bilag og andet af interesse for afholdte og kommende generalforsamlinger.

 

Velux-fonden

 

Stor tak til Veluxfonden for dona-tioner, hvilket har gjort det muligt
at indkøbe borde og udstyr, så vi i dag har mere end 70 medlemmer i klubben.

Møn Bordtennisklub