Møn Bordtennisklub

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. august

 
 
   

Til stede var: Allan, Birger og Steen.

Afbud fra: Lars og Jesper.

· Kasseren oplyste at der forventes et overskud på 13-14000 kr. for sæsonen 21/22.

· Det blev vedtaget at melde klubben ind i DGI fra 1/1 -2023 Årlig udgift ved dette er 15,-pr. medlem.

· Vi afventer et udspil fra Anders Jørgensen vedr. projekt ”Åben hal”. Der er p.t. flere spørgsmål end svar omkring projektet. Den sidste melding fra Anders er: 

· ”Vi regner med at starte det op på mandag den 22. august. Det er stadigvæk    planen, at der skal være for 4. til 9. klasse - mandag og onsdag  kl. 14-15:30.”

· Peter Bløcher har tilbudt bestyrelsen hjælp til en kampagne for at tiltrække nye medlemmer, der bl.a. indebærer muligheden for gratis prøvemedlemsskab hele september.

· Jesper har oprettet Møn Bordtennisklub på facebook med en side, som meget gerne må deles.

· Bestyrelsen håber det nye tiltag med spilletid Lørdag kl. 12-14 bliver en succes

· Det aftaltes at Jesper overtager Erik Kjølbyes rolle med mailinformation. Vi vil meget gerne takke Erik for det store arbejde han har udført for os.

Hilsen

Bestyrelsen

Tilbage til forside

Velux-fonden

 

Stor tak til Veluxfonden for dona-tioner, hvilket har gjort det muligt
at indkøbe borde og udstyr, så vi i dag har mere end 70 medlemmer i klubben.

Møn Bordtennisklub