Møn Bordtennisklub

Referat af bestyrelsesmøde i Møns Bordtennisklub

Afholdt d. 27/9-2021

Til stede var:

Steen Bruhns, Allan Johansen, Birger Hjort og Jesper Larsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Steen Bruhns (Ny - valgt til generalforsamling afholdt d. 22/9-2021)

Kasserer: Allan Johansen

Sekretær: Jesper Larsen (Ny - valgt til generalforsamling afholdt d. 22/9-2021)

Bestyrelsesmedlem: Birger Hjort

Bestyrelsen konstaterede at forslag til ændring af §8 i vedtægterne fejlagtigt ikke kom til afstemning på generalforsamlingen. Regnskabsåret fortsætter derfor som hidtil.

Forslaget vil blive genfremstillet på førstkommende ordinære generalforsamling.

Lars Erik Nielsen, der har stor erfaring indenfor foreningslivet, har tilbudt at være bestyrelsen behjælpelig i den kommende periode, hvilket bestyrelsen tager imod med glæde.

Lars indkaldes til møder og modtager informationer på lige fod med bestyrelsen, dog uden at have stemmeret i denne.

Jesper Larsen

Velux-fonden

 

Stor tak til Veluxfonden for dona-tioner, hvilket har gjort det muligt
at indkøbe borde og udstyr, så vi i dag har mere end 70 medlemmer i klubben.

Møn Bordtennisklub