Møn Bordtennisklub

Referat bestyrelsesmøde d. 1.9.2021 kl. 10 hos Poul Lundgren

Tilstede: Formand Poul Lundgren, kasserer Allan Johansen, Birger Hjort og sekretær Erik Kjølbye.

Kassebeholdningen har det så godt at de tidligere udmeldte kontingentsatser på hhv. kr. 400,- for seniorspillere og kr. 300,- for ungdomsspillere ændres til kr. 350,- og 250,-.. Halv pris hvis man først starter efter 1/1.

Kontingent skal fremover indbetales direkte til Møns bank senest d. 30. 9. Konto: 6140 – 4059687. Husk at angive navn på indbetaler.

Generalforsamling afholdes onsdag d. 22.9 kl. 11:45 efter bordtennis. Ved generalforsamlingen bliver der serveret smørrebrød eller sandwich, for at få det skal i tilmelde jer senest d. 20.9 til Poul Lundgren.

Velux-fonden

 

Stor tak til Veluxfonden for dona-tioner, hvilket har gjort det muligt
at indkøbe borde og udstyr, så vi i dag har mere end 70 medlemmer i klubben.

Møn Bordtennisklub