Møn Bordtennisklub

Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 29.09.2020.

Alle bestyrelsesmedlemmer tilstede.

Det er usikkert hvorfor vi ikke tidligere er blevet opmærksomme på denne nye og store betaling til Bordtennis Danmark (BD). Vi må nok erkende, at der fra vores klubs side har været manglende opmærksomhed først på året, idet nogle andre klubber har kendt til den allerede i januar 20

   Vi er efter reglerne for denne betaling også betalingspligtige næste sæson. En accept fra vores side er aldrig afgivet. Det blev besluttet at Poul vil kontakte BD med henblik på undgåelse af betaling, da vi ikke har brug for deres bistand i et omfang som overhovedet retfærdiggør en sådan betaling. Vi ønsker udmelding af BD.

   Det blev besluttet at han dog blev bemyndiget til at betale de 9.750 kr.

Kontingentforhøjelse blev vedtaget, på grund af det lavere medlemstal i år pga. Corona.

Kontingentet bliver 350 kr. for under 18, 425 kr. for resten. Det forventes at kontingentet kan nedsættes næste år

Herefter blev det diskuteret om vi skulle overgå til kontingentbetaling via tilsendt mail til medlemmerne, der så skal overføre pengene til en opgivet konto med angivelse af betalerens data. De fleste klubber gør sådan. Hos os er der dog enkelte som slet ikke kan modtage mail.

   Erik tilbød at nemt kunne udsende en sådan mail til medlemmerne, selvfølgeligt afhængig af at vi som udgangspunkt har en retvisende medlemsliste. Medlemslisten vil så løbende blive opdateret, så den kun indeholder dem der betaler. Der blev ikke besluttet noget. Det er op til kassereren at afgøre.

Der er ham der udfører arbejdet og det er vi taknemmelig for.

At spille double: Hallen vil blive opdelt, nærmere orientering følger.

Træner: Vi vil forsøge at få Lars Nielsen til at komme på nogle mandage x 5. for 200 kr. pr. gang.

Der er lukket i efterårsferien, uge 42.

Juleafslutning: Onsdag d. 16. december 2020 kl. 9:30.

Referent: Erik Kjølbye

Tilbage til forside

Velux-fonden

 

Stor tak til Veluxfonden for dona-tioner, hvilket har gjort det muligt
at indkøbe borde og udstyr, så vi i dag har mere end 70 medlemmer i klubben.

Møn Bordtennisklub