Møn Bordtennisklub

År 2018 5. oktober kl. 15,00 blev afholdt bestyrelsesmøde i Møn Bordtennisklub.

Til stede var :  Ole, Torben, Ulla, Birger og Lisbet

1. Klubbens vedtægter blev gennemgået.

2. Bestyrelsen har konstitueret sig med en kollektiv ledelse, og det blev 
besluttet at
Bestyrelsen mødes een gang månedlig for at drøfte eventuelle indkomne tilbud 
eller forslag til bordtennisklubben.

3. Det blev besluttet at fastholde vores venskabsklub på Falster med 
turnering hos hhv dem og som os, og først i de efterfølgende år udvide med 
flere venskabskabsklubber og turneringer.

5. Sponsorat tidligere Møns Bank, der har sponsoreret robotten. Vi kan evt. 
Søge årets idrætspris til næste år. Velux fonden har bevilliget 2 x 30.000 
kr. Hhv. 2017 og 2018
Klubben er velkonsolideret og pt. Mangler vi ikke yderligere materiel.
Bandevogn er ankommet og er betalt.

6. Liste over kontaktpersoner til kommune, venskabsklubber, Møns hallen, 
bordtennisforbund og øvrige kontaktpersoner udfærdiges til bestyrelsen.

7.  Ny hjemmeside udfærdiges af Tove og Ole Ørsted, både på Face book og 
nettet.
Der skal være en administrator til hjemmesiden.

8. Budget 2018/2019 udfærdiges snarest.

9. Undersøge mulighed for at få en træner . Ole huckelkamp er involveret i 
vores forsøg på at få en træner.

10. Julefrokost afholdes den 19/12.
Lokalitet og fortæring oplyses senere.
Inden julefrokost afholdes en turnering som tidligere.

Velux-fonden

 

Stor tak til Veluxfonden for dona-tioner, hvilket har gjort det muligt
at indkøbe borde og udstyr, så vi i dag har mere end 70 medlemmer i klubben.

Møn Bordtennisklub