Møn Bordtennisklub

Ref. Af bestyrelsesmøde

  1. Marts 2019 kl 12,00.

Til stede var: Torben, Ulla, Birger, Ole og Lisbet.

  1. Dervar enighed om at købe en hjemmeside hos one.com. Hjemmesidens

indhold bliver - jvf. oplæg fra Torben - oplysning om spillested for

klubben, spilletidspunkt, kontingent, faciliteter , hvad klubben stiller til

rådighed for spillerne samt hvilke sociale aktiviteter vi afholder, såsom

juleturnering med efterfølgende julefrokost, sommerfest og afslutning.

Hjemmesiden får billeder og video.

  1. Økonomi.

Alle minus 2-3 medlemmer har betalt. Ole rykker dem, som mangler at betale.

Vi er 70 medlemmer.

  1. Deltagei turnering.

Vi deltager pt. Ikke i turneringer udenfor klubben, da der ikke er stemning

for det.

Vi vil dog meget gerne holde kontakten til vores venskabsklub i Toreby, og

håber flere vil

Melde sig til dysten mod dem næste gang.

  1. Ungei klubben.

Der er kommet flere unge i klubben - mandag aften. Vi håber at kunne

fastholde dem og

at der kommer flere unge til. Birger har undersøgt muligheden for at de unge

kunne få

en ekstra træningsdag, og det skulle være muligt at få en tid i Hallen

fredag kl 14.

Hvis det bliver en realitet, er alle naturligvis velkomne. Hvis vi kan nå

op på at få

12 unge medlemmer, så kan vi søge Vordingborg kommune om tilskud. Deltagelse

i

stævner kræver selvfølgelig at forældrene er involveret i arbejdet.

  1. Skole/ idrætssamarbejde.

Den 4. April er der møde vedrørende skole / idrætssamarbejde. Torben og Ulla

deltager i

mødet. Det er en aktivitet, som strækker sig over en uge. Vi stiller os til

rådighed med

bordtennis ca 4 timer een dag.

  1. Sæsonafslutning.

Sæsonen løber fra 1/9 - 1/5. Eventuel mulighed for forlængelse af sæsonen

undersøges

af Birger. Afslutning finder sted 24/4 . Vi finder ud af hvilket format

afslutningen skal have. Sidste års afslutning på ny/ Gammelsø og besøg på

observatoriet var super hyggeligt og oplysende.

Deltagelse i afslutningen er for egen regning.

Velux-fonden

 

Stor tak til Veluxfonden for dona-tioner, hvilket har gjort det muligt
at indkøbe borde og udstyr, så vi i dag har mere end 70 medlemmer i klubben.

Møn Bordtennisklub