Møn Bordtennisklub

Bestyrelsesmøde d. 19. februar 2020.

Referat af bestyrelsesmøde i Møns Bordtennisklub d.19.2.20.
Tilstede: Poul Lundgren, Ulla Petersen, Erik Kjølbye, Allan Johansen og Birger Hjort.
Ole Berg deltog m.h.b. på overlevering af kasserer-posten.

Ad.1. Suppleanter Det blev besluttet, at suppleanterne for bestyrelsen kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.
Ad.2. Fuldmagt På mødet blev det drøftet, hvad banken kræver af dokumentation for, at den nye bestyrelse kan få adgang til foreningens bankkonto. 
Ad.3. Træning Der er mulighed for at få træning ved Lars om mandagen i den nye sæson. Lars skal have 25 kr for hver person, og helst 8 personer skal være interesserede. M.h.t. de unge under 25 år vil foreningen betale for max. 4 personers træning.
Ad.4. Mulighed for udviddet træning Ledelsen af Møns hallen har givet mulighed for at spille bordtennis på alle onsdage kl. 9.30-11.30 i maj måned.
Ad.5. Lukning af Møns hallen P.g.a. andre arrangementer i hallen er der ingen bordtennis onsdag d.25.3. og onsdag d.22.4.20. Evt. Under punktet blev interessen for deltagelse i andre foreningers turneringer drøftet. Sidste gang var interessen for lille. Der var stemning i bestyrelsen for ideen om at have et bordtennisbord stående permanent i forhallen til fri afbenyttelse. Ulla vil gå videre med ideen til halbestyreren.

MVH
Sekr. Birger Hjort