Møn Bordtennisklub

Bestyrelsesmøde d. 24. oktober 2022

Mandag d. 24-10-2022 kl. 18.30
Referat af bestyrelsesmøde i Møn Bordtennisklub.
Der er afholdt bestyrelsesmøde i Møn Bordtennisklub.
Tilstede var:
Birger, Allan, Jesper, Steen.
Følgende punkter blev drøftet:
1. Sociale tiltag i klubben
2. Evt. Klubtrøjer.
3. Juleafslutning.
4. Kommende bestyrelsesmøder.
Det blev drøftet om vi kan etablere noget mere socialt i eller udenfor vores spil tider.
Vi enedes om at spørge vores medlemmer om deres tanker i den forbindelse og bede om deres feedback til
det videre arbejde.
Vi vil i bestyrelsen gerne styrke klublivet og oplevelsen af at der er plads til alle. Vi vil gerne at det er en god
klub at spille i og at der er plads til alle uanset alder og formåen.

Vi syntes det kunne være sjovt med en klubtrøje – t-shirt – evt. med foreningslogo og sponsorer.
Klubbens økonomi er p.t. så god at det er muligt at give et tilskud på op til 200,- kr. pr. medlem til indkøb af
en klubtrøje. Hvordan skal den se ud, kan vi få nogle sponsorer m.m. Her vil vi igen gerne inddrage
medlemmernes forslag og forbindelser.

Der vil blive afholdt en juleturnering/afslutning. Hvordan og hvornår vender vi tilbage med.

De næste 2 bestyrelsesmøder er fastlagt til d. 28-11-2022 og d. 09-01-2023
Begge på mandage før spilletid kl. 18.30

Venlig Hilsen
Bestyrelsen