Møn Bordtennisklub

Bestyrelsesmøde d. 27. september 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Møns BordtennisklubAfholdt d. 27/9-2021 

Til stede var:Steen Bruhns, Allan Johansen, Birger Hjort og Jesper Larsen.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Steen Bruhns (Ny - valgt til generalforsamling afholdt d. 22/9-2021).
Kasserer: Allan Johansen.
Sekretær: Jesper Larsen (Ny - valgt til generalforsamling afholdt d. 22/9-2021).
Bestyrelsesmedlem: Birger Hjort.
Bestyrelsen konstaterede at forslag til ændring af §8 i vedtægterne fejlagtigt ikke kom til afstemning på generalforsamlingen. Regnskabsåret fortsætter derfor som hidtil.Forslaget vil blive genfremstillet på førstkommende ordinære generalforsamling. 
Lars Erik Nielsen, der har stor erfaring indenfor foreningslivet, har tilbudt at være bestyrelsen behjælpelig i den kommende periode, hvilket bestyrelsen tager imod med glæde.Lars indkaldes til møder og modtager informationer på lige fod med bestyrelsen, dog uden at have stemmeret i denne.
Jesper Larsen